O emprendemento no rural: necesidade e oportunidade