Mulleres eco-emprendedoras no medio rural, cal é o seu papel?